VANA GRUBU

YANGIN VANALARI

YANGIN VANALARI
Islak Alarm Vanası
Islak Alarm Vanası
İzlenebilir Kelebek Vana
İzlenebilir Kelebek Vana
Pendent(Sarkık)Sprinkler(Hızlı)
Pendent(Sarkık)Sprinkler(Hızlı)
Pendent(Sarkık)Sprinkler
Pendent(Sarkık)Sprinkler
Sidewall(Duvar) Sprinkler(Hızlı)
Sidewall(Duvar) Sprinkler(Hızlı)
Sidewall(Duvar)Sprinkler
Sidewall(Duvar)Sprinkler
Test ve Drenaj Vanası
Test ve Drenaj Vanası
Upright(Yukarı)Sprinkler(Hızlı)
Upright(Yukarı)Sprinkler(Hızlı)
Upright(Yukarı)Sprinkler
Upright(Yukarı)Sprinkler
Yer Altı Yangın Hidrantı
Yer Altı Yangın Hidrantı
Yer Üstü Yangın Hidrantı
Yer Üstü Yangın Hidrantı
Yükselen Milli Sürgülü Vana(OS&Y)
Yükselen Milli Sürgülü Vana(OS&Y)
Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana(NRS)
Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana(NRS)

Ürünler