BORU GRUBU

TUBİNG-CASİNG BORULAR

TUBİNG-CASİNG BORULAR

Petrol, Doğal Gaz, Sıcak Su, Buhar, Yer altı Suları ile Tuz ve benzeri katı malzemelerin yeryüzüne çıkarılması amacıyla açılan sondaj kuyularında kullanılan borulardır.
Casing borularda API Standartlarına göre, H40, J55, K55, N80-Q, M65, L80, C90, C95, T95, P110 ve Q125 şeklinde düşükten yükseğe doğru mukavemette çelik malzemeler kullanılır.
Kuyu derinliği ve Casing dizilimine bağlı olarak boru çapları, et kalınlıkları, çelik malzeme ve diş tipi seçimi yapılarak yüksek güvenlik katsayıları ile hedeflenir. Casing borularının çapları API standardına göre 4 ½” (114,3 mm) ile 20” (508 mm) arasında değişir.
Casing borular diğer kuyu boruları gibi birbirlerine, manşonlar vasıtası ile vidalanarak eklenirler ve aşağı indirilirler. Bu boruların üretiminde en çok API (American Petroleum Institute) standartlarına bağlı kalınır. Bu standarda bağlı olarak Casing borularda genelde 3 değişik tipte diş kullanılır. Bu dişler STC (Kısa Diş Casing), LTC(Uzun Diş Casing) ve BTC (Buttress Diş Casing) olarak bilinirler ve API 5B standardına göre açılırlar.
Sıcak su kuyularında, petrol ve doğalgaz kuyularında kullanılmak üzere API 5CT standartlarında üretilen bu borular, Firmamızda düz uçlu olarak veya müşteri talebine göre API 5b standardında diş açma ve muf imalatı ile filtre açma ve kaplama işlemleri uygulanarak sevk edilmektedir.


Tubing (Üretim Borular)


Yeraltından çıkarılması hedeflenen sıvı ürünlere ulaşıldığı zaman, casing duvar borularının içinden daha küçük çapta olan, üretim borusu da dediğimiz Tubing borular kuyuya indirilir. Özellikle petrol üretiminde kuyu dibindeki petrol, yukarıda devamlı aşağı yukarı çalışan, at kafası dediğimiz başlığa bağlı pompa ile tubing boruların içinden yukarı çıkarılır.
Tubing boru çapları API standardına göre 1,05” (Ø26,7 mm) ila 4-1/2” (Ø114,3 mm) çapları arasında kullanılmaktadır. Bu borularda da casinglerde kullanılan ayni çelik malzemeler kullanılabilir.
Tubing boruların kullanım derinliklerine göre taşıyacakları yüklere de bağlı olarak, diş diplerini güçlendirmek amacıyla, boru uçlarına Upset dediğimiz şişirme işlemi uygulanabilir. Upsetli boruların ucuna daha kalın dişler açılabilir ve böylece hem mukavemet artmış olur. Tubing borular Upsetsiz düz uçlu (NU) tipi ve Dışarıya Doğru Şişirilmiş Uçlu (EU) olarak 2 gruba ayrılırlar.


Tij Boruları(Drill Pipe)


Kurulan sondaj kulesinden indirilen ilk borular Tij borularıdır. Tij borularının basitçe görevi uçlarına takılan matkaplar ile sondaj kuyusunu delmektir. Gerek bağlantı dizilimi gereği gerekse matkabın sağlıklı çalışabilmesi için matkap ile tijler arasına birkaç tane ara bağlantı parçası ve ağırlık yapması için kalın etli borular eklenir.
Tij boruları üç parçadan, içe veya dışa upsetli ana boru gövdesi ile bu gövdenin iki başına monte edilmiş takım kafalarından oluşur. Tij kafaları değişik yöntemlerle (Sürtünme Kaynağı, Vidalı ve Dolgu kaynaklı ve Sıkı Geçme olarak) gövde borusuna monte edilir. Bu yöntemlerin içinde uluslar arası standartlara göre, en çok kabul gören yöntem ise son yıllarda geliştirilen Sürtünme Kaynağıdır.